Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.michalszrajber.pl
1. Administratorem danych osobowych jest Fotousługi Michał Szrajber, NIP 756-181-35-08 z siedzibą w Strzelcach Opolskich, Osiedle Piastów Śląskich 24/56.
2. Dane osobowe klientów przetwarzane są w sposób:
-Zdjęcia- przechowywane na komputerze przez 4 lata od ich wykonania, kopie zapasowe na płytach oraz udostępniane laboratorium drukującym w celu dokończenia zlecenia z umowy. Zdjęcia publikowane są na FanPage na Facebooku, stronie internetowej administratora tylko po pisemnej zgodzie Klienta.
-Umowy z danymi osobowymi przechowywane są w segregatorze przez 6 lat od daty ich zawarcia.
3. Podstawą do przechowywania danych osobowych klientów jest ich pisemna zgoda, lub zawarcie umowy o realizację usług- co w tym przypadku rozumie się za zgodę. Brak zgody na przetwarzanie danych podczas podpisywania umowy skutkuje nie wykonaniem zlecenia.
4. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:
-imię i nazwisko
-adres zamieszkania
-numer telefonu
-adres e-mail
-NIP, nazwa firmy w przypadku przedsiębiorców
-zdjęcia wykonane zgodnie z umową
5. Wykonane zdjęcia zostają przekazane laboratoriom w celu wydruku dla Klienta.
6. Klient ma prawo do:
-dostępu do swoich danych osobowych
-poprawienia swoich danych Osobowych
-bycia zapomnianym, wiąże się to z usunięciem wszystkich danych Klienta, łącznie ze zdjęciami.
7. Klient może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże kiedy nie zostanie ukończone zlecenie z umowy, Administrator nie będzie miał możliwości kontynuowania swojej pracy.
8. W przypadku nieprawidłowości klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.